Voorwaarden

VOORDELIGE HANDICAP REGISTRATIE

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de handicap registratie bij “Landgoed Golfkaart”

Hieronder staan op een rij de algemene voorwaarden die horen bij de online handicap registratie bij Landgoed Golfkaart. Hierin komt naar voren de duur, de opzegging, de voorwaarden en de betaling van het kaarthouderschap.

Artikel 1. Duur van de Landgoed Golfkaart

1.1. De jaarkaart van de Landgoed Golfkaart is geldig voor een periode van 1 januari t/m  31 december van het lopende kalenderjaar. Het kaarthouderschap wordt na deze periode stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

Artikel 2. Opzeggen kaarthouderschap

2.1. De Landgoed Golfkaart houder kan de kaart te allen tijde opzeggen tegen 1 januari van enig jaar, mits de opzegging geschiedt voor 1 december van het lopende jaar. Wanneer je dus na 1 december opzegt, ben je de jaarlijkse kosten voor het volgende Landgoed Golfkaart kalenderjaar verschuldigd.

2.2. Het opzeggen van de Landgoed Golfkaart dient schriftelijk te worden gedaan en gestuurd te worden naar e-mailadres info@landgoedgolfkaart.nl.

Artikel 3. Betaling voor de Golfkaart

3.1. De kosten voor de handicap registratie bij Landgoed Golfkaart worden per automatische incasso van uw bank of giro rekening afgeschreven.

3.2. Jaarlijks ontvang je na 1 december een verzoek tot betaling van jouw kaarthouderschap. Indien je Exploitatie Maatschappij Welderen niet gemachtigd hebt dien je er zorg voor te dragen dat Golfbaan Landgoed Welderen de jaarlijkse kosten voor 15 december op haar rekening heeft staan. De kosten dienen voor het gehele jaar betaald te worden, ook al ben je slechts enkele maanden of weken kaarthouder van de Landgoed Golfkaart. Er vindt geen restitutie plaats.

3.3. De kaarthouder van de Landgoed Golfkaart geeft met een machtiging Exploitatie Maatschappij Welderen toestemming om de verschuldigde kosten van zijn / haar giro-of bankrekeningnummer af te  schrijven en verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen en de girorekening dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso-opdrachten. De kaarthouder dient steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de vermelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Indien er geen incasso mogelijk is en er geen betaling heeft plaats gevonden dan kan Exploitatie Maatschappij Welderen de vordering uit handen geven, waarbij alle kosten betreffende gerechtelijke en buiten gerechtelijke worden doorbelast.

Artikel 4. Voorwaarden om kaarthouder te worden van de Landgoed Golfkaart

4.1. De kaart van de Landgoed Golfkaart wordt pas geactiveerd na ontvangst van de betaling. Bij de eerste aanmelding is een GSN nummer met bijpassende handicap danwel baanpermissie vereist.

4.2. Elk kalenderjaar zijn de vouchers beschikbaar om te worden ingezet op beide banen.

Artikel 5. Adreswijziging

5.1. Als Landgoed Golfkaart houder ben je verplicht iedere adreswijziging en wijziging van giro-of  bankgegevens binnen 21 dagen schriftelijk te melden via e-mail aan info@landgoedgolfkaart.nl of gebruik hiervoor ons mutatieformulier op www.landgoedgolfkaart.nl

Artikel 6. Wijziging van de condities

6.1. De condities van de Landgoed Golfkaart kunnen jaarlijks tegen het einde van een kalenderjaar worden gewijzigd. Je wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Indien je niet akkoord gaat met deze wijzigingen, dan kun je tot 1 januari van dat jaar alsnog uw kaarthouderschap opzeggen.

6.2. De kosten van de kaart kunnen jaarlijks worden aangepast met het percentage waarmee de  consumenten prijs indices (CPI) van alle huishoudens (2006 = 100) is gestegen ten opzichte van het  voorafgaande jaar.

Landgoed Golfkaart - Voordelige handicap registratie
Landgoed Golfkaart - Voordelige handicap registratie
Landgoed Golfkaart - Voordelige handicap registratie
Landgoed Golfkaart - Voordelige handicap registratie

Landgoed Golfkaart
Grote Molenstraat 173
6661 NH Elst (Gld)
Tel: 0481-376591
info@landgoedgolfkaart.nl

Golfbaan Welderen
Grote Molenstraat 173
6661 NH Elst (Gld)
Tel: 0481-376591
info@welderen.nl

Golfbaan Bleijenbeek
Bleijenbeek 14
5851 EE Afferden (Lb)
Tel: 0485-530084
info@bleijenbeek.nl